• Họ tên: Khách
 • Thời gian làm bài: 15 (phút)
 • Số câu đúng: Chưa có kết quả
 • Đề thi: Test 1 - Unit 1 - English 8
 • Thời gian còn lại:
 • Số câu sai: Chưa có kết quả
 • Điểm đạt được: Chưa có kết quả
 • Số câu hỏi: 15
Câu 1/15

Choose the word that has underlined part pronounced differently from the others. 


letter  

twelve         

person

sentence

Câu 2/15

Choose the word or phrase that best completes cach unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase. 

Dave has a good______of humor. 


sense

cent

scent           

scene

Câu 3/15

Choose the word that has underlined part pronounced differently from the others. 


classmate

character     

planet         

happy

Câu 4/15

Choose the word or phrase that best completes cach unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase. 

No, you can’t go to holiday by yourself! You aren’t . . . . . . . . . . . . !


old enough  

very old

too old

enough old

Câu 5/15

Choose the word or phrase that best completes cach unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase. 

Will she be annoyed that you forgot to phone?


pleased       

displeased   

pleasure

please

Câu 6/15

Choose the word or phrase that best completes cach unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase. 

‘Which girl is Celis?’ ‘She’s the one with______’


curly black long hair

long black curly hair      

curly long black hair

long curly black hair      

Câu 7/15

Choose the word or phrase that best completes cach unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase. 

Tom is very shy but his sister is outgoing. 


humorous

sociable

reserved

hard-working       

Câu 8/15

Choose the word or phrase that best completes cach unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase. 

That man seems . . . . . . . . . . . . . . . 


be happy

happy 

happily       

happiness

Câu 9/15

Choose the word that has underlined part pronounced differently from the others. 


humor         

cucumber

sun

music

Câu 10/15

What does your brother . . . . . . . . . . . . . . ?


be like         

as

look as        

look like               

Câu 11/15

Choose the word or phrase that best completes cach unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase. 

The sun . . . . . . . . . . . . . . . in the east. 


rises

rising

rose

rise    

Câu 12/15

Choose the word or phrase that best completes cach unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase. 

She shouldn’t get married yet; she . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


is not old enough

was not old enough

is not enough old 

was not enough old

Câu 13/15

Choose the word or phrase that best completes cach unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase. 

She was a very_____child. 


healthily      

healthy        

healthiness

health

Câu 14/15

Choose the word that has underlined part pronounced differently from the others. 


receive

sociable       

special

ocean

Câu 15/15

Choose the word that has underlined part pronounced differently from the others. 


country

enough

young

mountain

Câu trước
Câu sau
Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 1. Đang truy cập18
 2. Hôm nay32
 3. Tháng hiện tại2,886
 4. Tổng lượt truy cập258,754
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây